Algemene informatie

Doelgroepen

Zorgboerderij “Kei Gezellig” geeft een warm welkom aan ouderen met een indicatie voor dagbesteding. Dit kan zijn op basis van psychogeriatrische klachten, of op basis van somatische klachten. Daarnaast verwelkomt zorgboerderij “Kei Gezellig” deelnemers die geen indicatie voor dagbesteding krijgen maar een plaats zoeken om tot rust te komen, of deelnemers die thuis in eenzaamheid zitten en graag onder de mensen komen. Ook voor deelnemers die na een langere periode van overspanning of burn out weer een weg terug zoeken in de arbeidsmarkt verlenen wij begeleiding. Een overbrugging om weer terug te komen in een leef, woon en werk ritme. Bij zorgboerderij “Kei Gezellig” wordt er naar het individu gekeken, wat kan en wil iemand nog allemaal in plaats van wat kan men niet meer. Zorg op maat is de standaard niet de uitzondering.

Missie & Visie

Op onze zorgboerderij beleven mensen een zinvolle dagbesteding dichtbij de natuur. Onze deelnemers mogen als echte hulpboeren volop meehelpen op de boerderij. Zorg wordt gegeven aan mensen die in omstandigheden verkeren dat ze beroep moeten doen op zorg- of welzijnsinstellingen. Op zorgboerderij “Kei Gezellig” wordt er zorg en ondersteuning geboden aan mensen met een sociale, lichamelijke of psychogeriatrische hulpvraag. We kiezen voor zorg op maat en kijken naar iedere deelnemer als individu, wat wil en kan iemand nog allemaal en wat voor invulling van de dag kunnen wij daarvoor bieden. Persoonlijke doelen en succesplannen om sociale contacten, handelingen of behendigheden te optimaliseren. Maar het kan ook zijn dat er een stukje rust, ontspanning en loslating het doel is waar we naartoe werken. Dit wordt per deelnemer apart bekeken om de begeleiding die we leveren zo goed mogelijk te laten aansluiten. Op onze zorgboerderij komen de deelnemers in contact met kleinvee en/of planten en dragen ze verantwoordelijkheden voor hun eigen taken. Zorgboerderij “Kei Gezellig” is kleinschalig en biedt regelmaat van taken en activiteiten aan wat een duidelijke bijdrage kan leveren aan een positieve ontwikkeling van een deelnemer.

Wat zijn de voordelen bij onze zorgboerderij:


 • We sluiten de activiteiten aan bij de mogelijkheden van de deelnemers in plaats van de beperkingen
 • Het individu staat centraal, niet de massa. Er wordt zorg op maat geleverd.
 • De (sfeervolle) plekken en natuur die onze boerderij biedt.
 • De laagdrempeligheid en het informele karakter.
 • De diversiteit aan werkzaamheden en activiteiten.
 • Professionele begeleiding en ondersteuning.
 • Sociale contacten worden versterkt.
 • Leren samenwerken.
 • Het beleven van steeds weer nieuwe ‘succes ervaringen’ door naar de mogelijkheden van de deelnemer te kijken en niet naar de belemmeringen.
 • Het opnieuw ontdekken van eigen krachten en kwaliteiten.
 • Financiën

  Het vervoer van en naar Zorgboerderij "Kei Gezellig" is voor iedere deelnemer anders. Samen met u kijken we naar de beschikbare mogelijkheden. U kunt altijd, op afspraak, vrijblijvend een kijkje komen nemen op Zorgboerderij "Kei Gezellig" om te zien of ons aanbod bij u past.

  U kunt deelnemen aan de dagbesteding van zorgboerderij “Kei Gezellig” wanneer u:


 • Een beschikking Dagbesteding Begeleiding Groep hebt. Deze wordt vanuit de WMO van uw eigen gemeente afgegeven.
 • ZIN (Zorg In Natura). Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieder en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. Samen maken we afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.
 • PGB (persoonsgebonden budget). Dit is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Om in aanmerking te komen voor een PGB moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatie Zorg (CIZ)
 • Wanneer u geen indicatie (ZIN of PGB) of beschikking van de gemeente heeft maar toch wil deelnemen bij zorgboerderij “Kei Gezellig” is dit mogelijk. Er is een vast tarief wat wij dan hanteren, voor meer informatie neemt u contact op met zorgboerderij “Kei Gezellig”